เงินเข้า 3 กลุ่ม โอนเข้าบัญชีแล้ว

วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 นี้ จะมีการโอนเงินให้กับประชาชน 3 กลุ่มหลัก ซึ่งเป็นเงินเบี้ยยังชีพ เงินช่วยเหลือ และเงินอุดหนุนเด็ก กรมบัญชีกลางจะมีเงินโอนให้ดังนี้

1.เบี้ยผู้สูงอายุ 600 -1,000 บาท ตามเกณฑ์อายุ อายุ 60 – 69 ปี จะได้รับ 600 บาท

อายุ 70 – 79 ปี จะได้รับ 700 บาท

อายุ 80 – 89 ปี จะได้รับ 800 บาท

อายุ 90 ปี ขึ้นไป จะได้รับ 1,000 บาท

ทางภาครัฐยืนยันแล้วว่า ยังไม่มีการปรับหลักเกณฑ์แต่อย่างใด ยังมีเงินเข้าแน่นอน

2.เบี้ยผู้พิ การ 800 – 1,000 บาท ตามเกณฑ์อายุ

-ผู้พิ การ ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี จะได้รับ 1,000 บาท/เดือน (จากเดิม 800 บาท/เดือน) โอนเข้าบัญชีทุกเดือน

-ผู้พิ การ ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ก็จะได้รับเบี้ยผู้ พิ การ โอนเข้าบัญชี 800 บาท 3.เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 600 บาท ต่อเด็ก 1 คน กลุ่มเด็กแรกเกิด จนถึงอายุ 6 ขวบ ผู้ปกครองจะได้รับเงินโอนเข้าบัญชี 600 บาท เหมือนเดิม ตรวจสอบสิทธิเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด คลิกที่นี่

เงินเข้าแล้ว วันนี้ 2600 บาท 3 กลุ่ม โอนเข้าบัญชีธนาคาร กดเงินสดได้เลย วิธีลงทะเบียน

VDO เงินเข้าแล้ว วันนี้ 2600 บาท 3 กลุ่ม โอนเข้าบัญชีธนาคาร กดเงินสดได้เลย วิธีลงทะเบียน

ขอบคุณ BUGABOONEWS ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*