น้ำท่วมเวียดนามภัยพิบัติธรรมชาติรุนแรงในรอบ10ปี

 

น้ำท่วมเวียดนามภัยพิบัติธรรมชาติรุนแรงในรอบ10ปี


Vietnam Worst Floods in Decades

VDO Vietnam Worst Floods in Decades

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*