ชีวิตไม่ราบรื่น ทำอะไรติดขัด ‘ท้าวเวสสุวรรณ’ช่วยได้ 3 เดือนเห็นผลทันตา!

ชีวิตไม่ราบรื่น ทำอะไรติดขัด ‘ท้าวเวสสุวรรณ’ช่วยได้ 3 เดือนเห็นผลทันตา!

ชีวิตไม่ราบรื่น ทำอะไรติดขัด ‘ท้าวเวสสุวรรณ’ช่วยได้ 3 เดือนเห็นผลทันตา!

การใช้ชีวิตที่มีแต่ความทุกข์ไม่สุขสมหวังอย่างที่ตั้งใจไว้ ทำอะไรก็แลดูติดขัดไปหมดในหลาย ๆ ครั้งทุกคนคงจะเจอกับปัญหาเหล่านี้ ทำให้เราต้องมีที่พึ่งทางใจ เพื่อที่จะทำให้เรานั้นสบายใจขึ้น…สำหรับใครที่กำลังรู้สึกมีปัญหาจุกจิกกวนใจ หรือปัญหายิ่งใหญ่ที่ยังไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยตนเอง ทั้งเรื่องการงาน การเงิน โชคลาภ

ขอแนะนำให้ให้ท่านลองบนบานศาลกล่าวหรือไหว้ต่อท่านท้าวเวสสุวรรณโดยวิธีนี้ท่านสามารถ ไหว้ได้เองที่บ้านโดยจะมี รูปท่านท้าวเวสสุวรรณเป็นผ้ายันต์หรือ ลอยองค์ก็ได้ กระทำดังนี้ให้ท่านอาบน้ำ แต่งกายให้สะอาดสุภาพ จากนั้น ให้เข้าห้องพระ สมาทานศีล ๕ จากนั้นจึงสวดมนต์ โดยสวดบูชาพระรัตนตรัย พาหุงชินบัญชรแล้วให้ท่าน เตรียมธูปหอมมา ๙ ดอกพวงมาลัยควรเป็นดาวเรืองหรือกุหลาบ ๑ พวงให้จุดธูปหอมและพนมมือสวดพระคาถาท้าวเวสสุวรรณดังนี้

นะโมฯ ๓ จบ

จากนั้นสวดคาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ

อิติปิ โส ภะคะวา ยมมะราชาโน ท้าวเวสสุวรรณโณ

มะระณัง สุขัง อะหัง สุคะโต นะโม พุทธายะ ท้าวเวสสุวรรณโณ

จาตุมะหาราชิกา ยักขะ พันตาภัทภูริโต เวสสะ พุสะ พุทธัง

อะระหัง พุทโธ ท้าวเวสสุวรรณโณ นะโม พุทธายะ

สาธุ… ลูกชื่อ…… นามสกุล…….อาศัยอยู่บ้านเลขที่……… ขอกราบกรานองค์สมเด็จ

พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระธรรม และพระอริยสงฆ์ทั้งหมดและกราบขอบารมีองค์เสด็จปู่ท่านท้าวเวสสุวรรณผู้เป็นมหาราชที่ยิ่งใหญ่ทางทิศเหนือเป็นผู้ดูแลและรักษามนุษย์ในพระพุทธศาสนาขออัญเชิญเสด็จมา รั บการ กราบไหว้บูชาของพวกลูกเหล่านี้เมื่อเสด็จปู่ท้าวเวสสุวรรณได้ทรงรับทราบแล้วโปรดประทานพรให้ลูก ๆและครอบครัว ประสบแต่สรรพสิริมงคล อุดมโชคลาภ และขอให้เสด็จปู่ท้าวเวสสุวรรณได้โปรด อภิบาลให้ลูก ๆ และครอบครัวปราศจากภัยทั้งหลายอันตรายทั้งปวงตลอดไปด้วยเทอญ

(หากมีความทุกข์เรื่องใด ๆ จะบนก็ให้กล่าว ดังนี้)

เนื่องจากตอนนี้ลูกมีทุกข์มี เคราะห์เรื่อง………………………….ลูกจึงขอกราบ

ขอบารมีเสด็จปู่ ท่านท้าวเวสสุวรรณได้โปรดช่วยปัดเป่าทุ ก ข์

หรือเคราะห์ เรื่อง………………………………. ลูกขอพึ่งบารมี

พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และท่านท้าวเวสสุวรรณ

และบริวาร ขอให้เรื่อง…………..ลูกขอบนท่านด้วยเมื่อสำเร็จ

ผลลูกจะทำกุศลถวายให้ขอ เสด็จปู่ท้าวเวสสุวรรณได้โปรด อนุเคราะห์ลูก ด้วยเถิดเจ้าค่ะ

การบนบานนั้นหากบนบานในเรื่องสำคัญต้องปฏิบัติตามนี้

1. บนเรื่องการงาน ให้ท่านบนด้วยสังฆทานหนึ่งชุด ในสังฆทานให้มีรองเท้าพระ ๑ คู่ อาสนสงฆ์ ๑ ผืน พระพุทธรูป ๑ องค์ เข็มกับด้าย ๑ ชุด

2. บนเรื่องการเงิน ให้ท่านบนด้วย สังฆทานหนึ่งชุด ชำระหนี้สงฆ์ ๑๐๐ บาท หรือถวายพระพุทธรูป ๙ นิ้ว

3. บนเรื่องความรักครอบครัว ให้บนด้วยการถวายดอกกุหลาบแดง บูชารูปปั้นท่านท้าวเวสสุวรรณที่วัดไหนก็ได้ ๙ ดอก ถือศีลแปด วันตัว (วันที่เราเกิด) และวันพระ

4. บนเรื่องความเจ็บป่วยและสุขภาพ ให้ท่านบนด้วยการ ถวายหนังสือสวดมนต์ (ยิ่งเป็นสวด ๗ ตำนาน ๑๒ ตำนานยิ่งดี) ถวายวัดไหนก็ได้ ปล่อยปลา (กี่ตัวก็ได้)

5. บนเรื่องการเรียน ให้บนด้วยการทำบุญสร้างพระไตรปิฎก ตำราเรียนนักธรรม หรือจะถวายเป็นค่าเล่า เรียนสงฆ์หรือสามเณร ในวัดที่มีพระสงฆ์เรียนพระ ปริยัติธรรมก็ได้

6. บนเรื่องสอบบรรจุ สอบเข้าทำงาน และเลื่อนตำแหน่ง โยกย้ายให้บนด้วย สังฆทาน ๑ ชุด เก้าอี้ ๑ ตัว ร่มถวายสงฆ์ ๑ คัน ข้าวของทุกชนิด ในการบนแต่ละอย่าง

เมื่อได้ไหว้ตามวิธีข้างบนก่อน จึงค่อยบนบานศาลกล่าวเมื่อท่านได้ดังปรารถนาแล้ว จึงให้ไปทำบุญ ถวายวัดไหนก็ได้ ที่เป็นวัดในศาสนาพุทธแล้วกรวดน้ำอุทิศกุศล ถวายท้าวเวสสุวรรณและบริวาร ที่ท่านสงเคราะห์เราทุกเรื่องกำหนดการคือไม่เกิน ๓ เดือนเห็uผล การถือศีลแปดถือที่ไหนก็ได้ขอให้ครบในตัวศีลเป็นพอการบนต้องเป็นเรื่องที่ไม่ผิดศีลธรรมเทพ เทวดามีจริง ไม่ได้ทอดอาลัยหรือทิ้งมนุษย์ หากแต่มนุษย์ระลึกถึงโดยความไม่ถูก ไม่เหมาะสมจึงไม่ได้รับการสงเคราะห์การให้บนเช่นนี้คือให้ทำบุญ ด้วยตนเอง จะได้ไม่ติดหนี้บารมีเทพเทพนั้นสงเคราะห์คนไม่ได้หวังผลใด ๆ เพราะจิตถึงความเป็นเทวะแล้วไม่มีความจำเป็นใดที่จะต้องมาเรียกร้องพึ่งกินของเซ่นสรวงสังเวยหรือไม่ได้เรียกร้องให้ใครมากราบไหว้ยกย่องพวกที่ให้ไปยกย่องหรือกราบกราน พิธีรีตองแปลก ๆ ให้ตรองดูเถิดว่าใช่วิถีเทวดาไหมหรือเป็นผี เลยอ้างตนให้ดูสูงดังเทพ อย่างน้อยมนุษย์ตๅยไปให้ไปเป็นเทวดา หรือเสมอตัวเป็นมนุษย์เหมือนเดิมอย่าให้ลงอบายภูมิเลย แล้วเร่งสู่ทางพระนิพพาน

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*