ในหลวง ทรงขับเครื่องบิน ท่ามกลางสายฝน พระราชินี ทรงเป็น ผช.นักบิน

ในหลวง ทรงขับเครื่องบิน ท่ามกลางสายฝน พระราชินี ทรงเป็น ผช.นักบิน

ในหลวง ทรงขับเครื่องบิน ท่ามกลางสายฝน พระราชินี ทรงเป็น ผช.นักบิน

ในหลวง ทรงขับเครื่องบิน ท่ามกลางสายฝน พระราชินี ทรงเป็น ผช.นักบิน

VDO

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*