ทำรายได้จากที่ดินอันน้อย

วันนี้เรามีไอเดียจาก คุณณรงค์ วิมา ผู้เป็นเกษตร ก ร ต้นแบบ ที่จะมาบอกแนวคิด และวิธีการเริ่มต้นทำเกษตร ด้วยที่ดิน 2 งาน แต่สามารถทำ เ งิ น ได้ทุกวัน ตกปีละแสน จะเป็น อ ย่ า ง ไร ตามไปดูกันเลย

คุณณรงค์ ใช้แนวคิด เ ก ษ ต ร ผสมผสานที่ได้จาก ในหลวงรัชกาลที่ 9 และนำมาประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของตัวเอง โดยคุณ ณ ร ง ค์ ได้เริ่มแบ่งพื้นที่ 1 งาน และทำการขุดร่อง 15 ร่อง

เพื่อใช้เป็น พื้ น ที่ สำหรับปลูกต้นชะอม เอาไว้คลุมหน้าดิน ทั้งหมด 3,000 กิ่ง และนำยอดชะอมไป ข า ย ได้วันละไม่ต่ำกว่า 200 บาท ส่วนที่เหลือก็นำไปชำกิ่งไว้สำหรับขาย พั น ธุ์ ไม้ เป็นรายได้เสริมเพิ่มเข้ามาอีก 1 ช่องทาง

ข้างๆ แปลง ช ะ อ ม ได้ขุดบ่อสำหรับเลี้ยงกุ้งฝอย ในบ่อก็ปลูกผักน้ำที่กินได้ และเมื่อกุ้งฝอยแม่ พั น ธุ์ เริ่มเห็นไข่ เพิ่มอัตรารอดของลูกกุ้งไม่ให้กุ้งตัวใหญ่กิน คุณณรงค์ก็ได้ประดิษฐ์ ทุ่นทำคลอดกุ้ง จากแกลลอนน้ำตัดข้าง

โดยผูกข้างด้วยขวดพลาสติกเพื่อให้แกลลอนลอยน้ำ และใต้แกลลอนก็ยังเจาะรูเล็กๆให้ลูกกุ้งที่ แ ข็ ง แรงลอดออกไปได้ด้วยตัวเอง

และยังปลูกต้นตะไคร้ไว้รอบบ่ออีกที ถัดมาข้างๆมีพื้นที่ว่าง ขนาดกว้าง 80 ซม. 120 ซม. คุณณรงค์ก็ได้หา วั ส ดุ ที่หาได้มาทำคอนโดยกสูงไว้สำหรับเลี้ยงไก่ไข่ 10 ตัว เลี้ยงไว้ออกไข่

เก็บมากินได้ในครัวเรือน ถ้าเหลือก็นำไปขายได้อีก และยังปล่อย ไ ก่ ออกมาช่วงเย็นให้ช่วยกิน วั ช พื ช ในแปลงผักอีกด้วย ปลอดภัยจาก วั ช พื ช โดยที่ไม่ต้องพ่น ย า

สำหรับพื้นที่ว่างที่เหลือ ก็ใช้ปลูกพืชผักสวนครัว และยังมีการ ป ลู ก ไม้ผลคั่นระหว่างกลางด้วย ได้แก่ มะนาว มะละกอ แก้วมังกร ฝรั่ง

นอกจากนี้ยังใช้พื้นที่รอบรั้วบ้านสำหรับปลูกผักหวานป่าไว้ ข า ย ตามฤดูกาล และยังตอนกิ่งไว้ ข า ย ด้วยเช่นกัน ซึ่งสามารถ ข า ย ได้วันละไม่ต่ำกว่า 100 บาท

เพียงเท่านี้ คุณณรงค์ ก็สามารถมี ร า ยไ ด้รายวันจากการทำเกษตรในที่ดิน 1 งานของเขาแล้ว ซึ่งเป็นแนวคิดการทำเกษตรแบบผสมผสาน ที่เน้นปลูกผักหลายชนิด สามารถเก็บเกี่ยวได้ทุกฤดูกาล และยังปลูกไว้กินได้ในครัวเรือนอีกด้วย

ขอบคุณที่มา ไ ท ยรัฐ , พี่ ณ ร งค์ วิมา

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*