ปุ๋ ย ยูเรียน้ำ ทำเองได้ในงบไม่กี่บ าท

วันนี้นำสู ต ร ปุ๋ ย ยูเรียน้ำที่ไม่ อั น ต ร ายมาฝาก เนื่องจากเป็นการใช้พืชตระกุลถั่วมาทำเป็น ปุ๋ ย มีขั้นตอนการทำ อ ย่ า ง ไร ไปดูกันเลย

เตรียม

1 น้ำ ซ า ว ข้าว 10 ลิตร หรือน้ำมะพร้าว 10 ลิ ต ร

2 ก า ก น้ำตาล 3 กก

3 สับปะรด สุ ก ไม่ต้องปอกเปลือก 2 กิโลกรัม

4 ถั่วเหลือง 1 กก

5 จุ ลิ น ท รี ย์ หน่อกล้วย 1 ลิตร

6 ถังสำหรับ ห มั ก

ขั้นตอนในการทำ

เอาถั่วเหลืองมาเทลงถัง ห มั ก ปริมาณ 1 กก จากนั้นเอาสับปะรดมา สั บ ให้เป็นชิ้น ใส่ตามลงไป

จากนั้นเอาก ากน้ำตาล จุ ลิ น ทรีย์ น้ำซาวข้าว หรือจะใช้น้ำมะพร้าวแทนก็ได้ผสม แล้วคนให้เข้ากัน

ห มั ก เอาไว้เป็นเวลา 14 วัน พอครบแล้วกรองเอาแต่น้ำมาใช้ก็ได้เป็น ปุ๋ ย ยูเรียน้ำที่ต้องการ

การนำไปใช้

ปุ๋ ย ยูเรียน้ำมาในปริมาณ 2 ช้อนโต๊ะผสมเข้ากับน้ำเปล่า 20 ลิตร คนผสมให้เข้ากัน จากนั้นก็นำไป ฉี ด พ่ น ให้ทั่วต้นไม้ของเราได้เลย

ประมาณ 3 – 7 วัน จะช่วยทำให้ต้นพืชมีใบเขียว สวย เจริญเติบโตได้ดีบำรุงให้แข็งแรงทั้งต้นเลย และยังช่วยต้านทาน โ ร ค พื ช ได้หลายตัวด้วย

อีกหนึ่งวิธีก คือ เอาน้ำ ปุ๋ ย ยูเรียมาในปริมาณ 5 ช้อนโต๊ะจากนั้นนำไปผสมเข้ากับน้ำเปล่า 20 ลิตร จากนั้น นำไปรดที่โคนต้นได้ปกติเลย

เป็นการเพิ่มไน โ ต รเจนในดิน ทำให้พืชดูด ธ า ตุ อาหารต่าง ๆ มา ผ่ านทางราก ทำให้ต้นไม้นั้นแข็งแรง

เพียงเท่านี้ก็ได้ ปุ๋ ย ยูเรียน้ำที่มั่นใจว่าปลอด ภั ย ทั้งต่อผู้ใช้ และผู้บริโภคอีกด้วย

Facebook Comments

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*