ร่วมอาลั ย

“พี สะเดิด” นักร้ องชื่อดัง ประก าศข่าวร้ าย สูญเ สีย “คุณพ่อบุญธ รรม” ชาวญี่ปุ่ น
ก่อนอื่นต้องขอเเสดงความเ สียใจเมื่อ “พี สะเดิด” นักร้ องลูกทุ่งชื่อดัง ประก าศข่าวร้ าย หลังสูญเ สีย “คุณพ่อบุญธ รรม” ชาวญี่ปุ่ น

เป็นอีกคนที่มากความสาม ารถสำหรับ “พี สะเดิด” นักร้ องเพลงลูกทุ่ง เพื่อชีวิ ต นักดนตรีชายซุปเ ปอร์สต าร์ชาวไทย อดี ตสังกัดค่ ายแ กรมมี่โ กลด์ในเครือ

จีเอ็มเอ็ม แ กรมมี่ ปัจจุบันเป็นนักร้ องอิสระ เจ้าของฉาย า ตำน านร็ อคอ ีสานของเมืองไ ทย โดยเป็นที่ทราบกันดีว่า “พี สะเดิด”


เข้าสู่วงก ารจากการประก วดดนตรีโฟล์กซอง ได้รับร-างวั ลชนะเลิศระดั บภาค อีกทั้ง “พี สะเดิด” ไปร้ องเพลงต ามห้องอาห าร


จ นถูกแมวมองชั กช วนเข้าสู่วงก ารเพลง ได้เข้ามาเป็นศิลปิ นในสังกัดพีจีเ อ็ม เร็คคอร์ด รับหน้าที่ตำแ หน่งนักร้ องนำและมือกีต้ าร์ในวงร็ อคสะเดิด


จ นถูกแมวมองชั กช วนเข้าสู่วงก ารเพลง ได้เข้ามาเป็นศิลปิ นในสังกัดพีจีเ อ็ม เร็คคอร์ด รับหน้าที่ตำแ หน่งนักร้ องนำและมือกีต้ าร์ในวงร็ อคสะเดิด

โด่งดังจ นกลายเป็นหนุ่มร็ อคสะเดิดมียอ ดข-ายทุกอัลบั้ มรวมกันกว่า 5 ล้ านชุดและมีเพลงดังมากมาย เช่น สาวซำน้อย, มันมากับความเม า, กรึ๊บ,

พี สะเดิด

บั้งไ ฟแ สนและอื่นๆ พร้อมกับออกอัลบั้ ม โดยได้รับความนิยมพอสมควร ได้รับฉาย าว่า หนุ่มร็ อคสะเดิด
เเละก่อนอื่นต้องขอเเสดงความเ สียใ จ

กับ “พี สะเดิด” นักร้ องลูกทุ่งชื่อดัง ประก าศข่ าวร้ าย หลังสูญเ สีย “คุณพ่อบุญธ รรม” ชาวญี่ปุ่ น โดยเขานั้นก็ได้โ พสต์ระบุข้อความว่า

อาลั ยพ่อบุญธ รรมชาวญี่ปุ่ นของพีสะเดิด พีสะเดิดแฟนเพจขอแสดงความอาลั ยอย่ างสุดซึ้ งในการจ ากไปของคุณพ่อมาซ ากุสะ

หรือที่คนไทยในญี่ปุ่ นทุกคนเรียกว่า”ซ าโจ้บาก” คุณพ่อบุญธ รรมชาวญี่ปุ่ นของพีสะเดิด ท่านได้จากไปอย่ างสง บ ขอให้ด วงวิญญ าณของคุณพ่อจงไปสู่ที่สง บสุ ขครับ japan ญี่ปุ่น จะระลึ กถึงซ าโจ้บากตลอ ดก าล

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*