ค้นพบแล้ว รอยพระพุทธบาทแห่งใหม่.กึ่งกลางฝ่าเท้าเป็นรูปธรรมจักร ใครสาธุขอใหปลอดภัยจากโรกร้าย คิดเห็นอย่างไรบ้าง…

ค้นพบแล้ว รอยพระพุทธบาทแห่งใหม่.กึ่งกลางฝ่าเท้าเป็นรูปธรรมจักร ใครสาธุขอใหปลอดภัยจากโรกร้าย คิดเห็นอย่างไรบ้าง…

ค้นพบแล้ว รอยพระพุทธบาทแห่งใหม่.กึ่งกลางฝ่าเท้าเป็นรูปธรรมจักร ใครสาธุขอใหปลอดภัยจากโรกร้าย คิดเห็นอย่างไรบ้าง…

ค้นพบแล้ว รอยพระพุทธบาทแห่งใหม่.กึ่งกลางฝ่าเท้าเป็นรูปธรรมจักร ใครสาธุขอใหปลอดภัยจากโรกร้าย คิดเห็นอย่างไรบ้าง…

ค้นพบแล้ว รอยพระพุทธบาทแห่งใหม่ กึ่งกลางฝ่าเท้าเป็นรูปธรรมจักร ใครสาธุขอใหปลอดภัยจากโรกร้าย คิดเห็น.

VDO ค้นพบแล้ว รอยพระพุทธบาทแห่งใหม่ กึ่งกลางฝ่าเท้าเป็นรูปธรรมจักร ใครสาธุขอใหปลอดภัยจากโรกร้าย คิดเห็น.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*