ปลูกผักพายไว้กินเองแบบง่ายๆ ปลูกvายก็ดี ม า ก

ผักพายเป็นผักพื้นบ้านที่มีให้เห็นอยู่ทั่วไป โดยผักชนิดนี้มีชื่อเรียกตามแต่ละพื้นถิ่นแตกต่างกันออกไปอีกด้วย ภ าคเหนือเรียก บัวกวั๊ก บัวลอย ภาคอีสา น ผักพาย ผักตบใบพาย คันจ่อง ผักคันจอง ภาค กล าง ตาล ปัตรฤา ษี ตาล ปัตรยายชี นางกวัก ผักตะบัน ผักพายใหญ่
ภาคใต้ บอนจีน

ไม่ว่าจะเรียกว่าอะไรผักชนิดนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นผักพื้นบ้านที่ได้รับความนิยมไม่น้อย เป็นผักที่ชอบอยู่ตามแหล่งน้ำขังเช่น ริมหนอง คลอง บึงต่างๆ แต่ด้วยความที่ ธรร ม ชาติในปัจจุบันเปลี่ยนไป การจะหารับประทานตามธร ร มชา ตินั้นก็อาจจะไม่ง่ายแล้ว ปัจจุบันผักพายใหญ่ได้รับความนิย มในการนำมาปลูกข า ย สร้างรายได้ให้เกษตรก รได้เป็นก อบเป็นกำ

วันนี้แอดมินจึงจะมานำเสนอเรื่องการปลูกผักพายใหญ่นั่นเองค่ะ โดยการปลูกนั้นสามารถแบ่งออกได้เป็ฯ 2 แบบค่ะ คือการปลูกจากเหง้าของผักพายเดิม หรือสามารถเพาะพัน ธุ์จากเมล็ดได้ จะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยค่ะ

การปลูกจากต้นพัน ธุ์

ตัดเอาเฉพาะส่วนรา ก ลงปลูกบริเวณที่มีน้ำขั ง ห่างกันประมาณหนึ่งศอก เป็นผักโตง่ายแค่ตัดยอดลงปลูกก็ แท ง ย อดได้แล้ว โดยปลูกในพื้นที่ที่มีน้ำขังเล็กน้อยจะดีมากค่ะ

การปลูกจ ากเม ล็ด

– เตรียมดิน ต้องทำดินให้เหมือนโคลน อย่าให้น้ำขังอยู่ในดินมาก

– หว่านเม็ดผักก้านจองลงดินที่เตรียมไว้ ทิ้งไว้. 3-4. วันให้แน่ใจว่าเม็ดติดอยู่ในดินแน่นอนแล้ว

– ใส่น้ำให้ท่วมเ ม็ดตลอด 3-4. อาทิตย์ ต้นจะงอกออกจากเม็ด

-2 เดือนเริ่มเก็บผลผลิตชุดแรกขาย เก็บได้ มากกว่า 10 ครั้ง

ประโย ช น์และส ร ร พคุณ

ผักพาย มีรสขมเล็กน้อย ผักที่มีรสข มทุกช นิด ช่วยให้เจริญ อาหาร ป้ องกันไข้หั วลม ล ดไข้

การนำมารับประท าน

ต้นอ่อ น ก้านใบอ่อนและดอกอ่อน สามารถรับประทานเป็นผักสด แกล้มกับ ส้มตำ น้ำพริก และยังทำเป็นผักสุกโดยการลวกหรือย่าง นำมาทำเป็นลาบ ยำ หรือผัด ทำให้รสช าติดีรับประทานได้ง่ายขึ้น

เป็นอย่างไรกันบ้างคะ การปลูกนั้นไม่ยากเลย หากพื้นที่ไหนมีแหล่งน้ำและมีพื้นที่ในการปลูกเพียงพอก็น่าสนใจไม่น้อยค่ะ เพราะสามารถนำมาขายได้ตลอดปี จะเห็นได้ว่าเวลาที่เราไปตลาดก็จะมีขายอยู่ตลอดๆ เนื่องจากผักพายนี้สามารถนำมาเป็ฯผักเคียงหรือประกอบอาหารได้หลากหลายตามชอบเลยค่ะ

ขอขอบคุณที่มา: morke aw . n e t, liekr

เรียบเรียง: admin

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*