จุ ลิ น ท รี ย์ น้ำซาวข้าว ช่วย ฟื้ นฟูดิน รดผักงามทั้งสวน

น้ำซาวข้าว อ ย่ า เพิ่งทิ้ง นำมาใช้ประโยชน์ได้มากกว่าที่คุณคิด โดยความรู้เรื่องนี้ได้รับการเผยแพร่มาจาก คุณลุง บุญ ล้ อ ม เต้าแก้ว แห่ง ศูนย์เกษตรพอเพียงสวนล้อม ศ รี รินทร์

เนื่องจากในน้ำซาวข้าวจะอุดมไปด้วยอาหารที่มีประโยชน์ต่อพืช และส่งผลให้พืชมีการเจริญเติบโตสวยงามทั้งสวน

น้ำซาวข้าว คืออะไร?

น้ำซาวข้าว เป็นน้ำที่ได้จากการล้างข้าว ส า ร ก่อนที่จะนำข้าวไปหุง ซึ่งปกติเราจะ ล้ า ง ข้าว แล้วเทน้ำซาวข้าวทิ้งไป เพราะไม่รู้ว่าจะเอาไปใช้ประโยชน์อะไรได้อีก แต่จริงๆ แล้วน้ำ ซ า ว ข้าวมีประโยชน์มากกว่าที่เราคิดซะอีก

ส่วน ผ ส ม และอุปกรณ์ที่ต้องเตรียม

1 น้ำตาลทราย

2 น้ำซาวข้าว

3 ขวด พ ล า ส ติ ก เหลือใช้

ขั้นตอนในการทำ

1 ขั้นตอนแรกให้นำขวดพลาสติกมาเตรียมไว้ จากนั้นก็หา ก ร ว ย มาใส่บนปากขวดเพื่อให้สะดวกในการเทส่วนผสม

2 จากนั้นก็ให้ใส่น้ำตาล ท ร า ย 3 ช้อนโต๊ะ ลงไปในขวด แล้วตามด้วยน้ำซาวข้าว ใส่ลงไปจนเกือบเต็มขวด ให้เหลือไว้สัก 2 นิ้ว เผื่อที่ว่างไว้สำหรับการระบายอากาศ ป้องกันขวด บ ว ม ในตอนหมัก

3 ปิดฝาให้แน่น จากนั้นก็ เ ข ย่ า ขวด เพื่อให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากัน สังเกตว่าน้ำตาล ท ร า ย ละลายแล้วก็พอ

4 เมื่อน้ำตาลทราย ล ะ ล า ย แล้ว ก็ให้คลายฝาออกเล็กน้อย เพื่อป้องกันขวดบวม จากนั้นก็นำขวดไปหมักตั้งทิ้งไว้ในที่ร่ม ใช้เวลา 7 วัน เสร็จแล้วก็จะได้ จุ ลิ น ท รี ย์ น้ำซาวข้าว นำมาใช้งานได้เลย

อัตราส่วนและวิธีการใช้

ให้นำ จุ ลิ น ท รี ย์ น้ำซาวข้าว 20 ซีซี มาผสมกับน้ำสะอาด 20 ลิตร จากนั้นก็นำไปรดต้นไม้ แปลงผักทุกชนิดได้เลย โดยให้รดทุกๆ 3-5วัน/ครั้ง

ข้อแนะนำ : จุ ลิ น ท รี ย์ น้ำซาวข้าวที่นำมาผสมกับน้ำเปล่า เพื่อใช้รดน้ำต้นไม้ ควรรีบใช้ให้หมดภายใน 3 เดือน ไม่ควรปล่อยไว่นานเกินไป จะหมด ป ร ะ สิ ท ธิ ภาพ

ขอบคุณข้อมูล ยูทูปชาแนล R A I N BOW MEDIA ลุง บุญ ล้ อ ม เต้าแก้ว แห่ง ศูนย์ เ ก ษ ต ร พอเพียงสวนล้อมศรีรินทร์

Facebook Comments

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*