​ธนบัตรชำรุด แบบไหนแลกคืนได้ มีขั้ นตอนและวิ ธี ก ารอย่างไร

หลายคนอาจเคยเจอปัญหาธนบัตรชำรุด ที่มีสาเห ตุมาจากการฉีกข าด หรือได้รับมาโดยบังเอิญ จากการจับจ่ ายใช้สอย ตามตามก ฎ หมายแล้วธนบัตร หรือแบงก์ที่ข าดหรือชำรุด จะไม่สามารถใช้ชำระ ห นี้ ได้ ทำให้บางคนไม่นำไปใช้ต่อ หรือถึงขั้นทิ้งไปเลยก็มี

แต่รู้หรือไม่ว่าแบงก์ที่ขาดหรือชำรุด สามารถนำไปแลกเป็นแบงก์ใหม่ได้นะ จะมีขั้นตอนอย่างไร แลกคืนได้เท่าไหร่ และที่ไหนรับแลกบ้าง เราจะมาสรุปให้ท่านฟังกัน

1) การขอแลกเปลี่ยนธนบัตรชำรุด โดยธนาค ารแห่งประเทศไทย ได้แบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ

1.ธนบัตรครึ่งฉบับ คือ แบงก์ที่ขาดครึ่งตรงกลาง หรือเกือบถึงกลาง และแยกออกเป็น 2 ท่อน สามารถแลกคืนได้ครึ่งราค า

2.ธนบัตรต่อผิดท่อน คือ แบงก์ที่ขาดจากกัน แต่ถูกต่อให้เป็นฉบับเดียวกัน

-ถ้าด้วยแบงก์ฉบับเดียวกัน แลกได้เต็มราคา แลกได้เลยทันที

-ถ้าต่อจากแบงก์คนละฉบับ แลกได้เต็มราคา แต่ต้องยื่นคำร้อง และรอพิจารณา

3.ธนบัตรขาดวิ่น คือ แบงก์ที่มีส่วนใดส่วนหนึ่งขาด หรือแหว่งหายไป

-แบงก์ที่ขาด หรือแหว่งไม่เกินครึ่ง แลกได้เต็มราคา (พิสูจน์ได้ชัดว่าเป็นธนบัตรรัฐบาล)

-แบงก์ขาดจนเหลือน้อยเกินกว่าครึ่ง ไม่สามารถแลกได้

4.ธนบัตรที่ถูกลบเลือน คือ แบงก์ที่ถูกลบเลือนจนไม่สามารถอ่านข้อความได้

-ถ้ายังต้องพิสูจน์ได้ว่าเป็นแบงก์จริงถึงจะแลกได้เต็มราคา

-ถ้าลบเลือนจนไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นธนบัตรรัฐบาล ไม่สามารถแลกได้

2) แลกคืนได้ที่ไหนบ้าง

1.ธ.ออมสิน ทุกสาขา (วันจันทร์-ศุกร์)

2.ธ.พาณิชย์ สาขาใหญ่ ยกเว้นสาขาย่อยและสาขาในห้างสรรพสินค้า (เฉพาะวันพุธเท่านั้น)

3.ติดต่อขอแลกด้วยตนเอง ที่สายออกบัตรธน าคาร หรือศูนย์จัดการธนบัตร ธน าคารแห่งประเทศไทย

3)มีขั้นตอนอย่างไร

1.กรณีแลกเปลี่ยนได้ทันที ได้แก่ แบงก์ชำรุดมีเนื้อธนบัตรเหลืออยู่เกินกว่า 3 ใน 5 ส่วน สามารถแลกเปลี่ยนได้เต็มตามราคา

2.กรณีต้องเขียนคำร้อง ได้แก่ แบงก์ที่ขาดครึ่งตรงกลางฉบับ, แบงก์ที่ต่อครึ่งจากคนละฉบับ หรือแบงก์ที่ขาดแหว่งเกินกว่า 3 ใน 5 ส่วนของแบงก์

– ต้องเขียนคำร้อง พร้อมแนบแบงก์ที่ขาด หรือชำรุด และสำเนาสมุดบัญชี (ธนาคารใดก็ได้) เพื่อยื่นเรื่องให้ธน าคารแห่งประเทศไทยพิจารณา ว่าสามารถแลกคืนได้หรือไม่นั่นเอง

– เมื่อคำร้องถูกพิจารณา ธนาค ารแห่งประเทศไทยจะแจ้ง และโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ที่เราแจ้งไว้ในใบคำร้อง

4)ถ้าเป็นแบงก์ที่ถูกไฟไห ม้ ถูกสัตว์ หรือแมลงกัดแทะ หรือเปื่อยติดซ้อนทับกัน

– จะต้องนำแบงก์ที่ชำรุดไปยื่นต่อเจ้าหน้าที่ ที่ “สายออกบัตรธนาคาร ธนาค ารแห่งประเทศไทย” เพื่อออกหลักฐาน และขอแลกด้วยตนเอง เพื่อป้องกันธนบัตรเสี ยห ายเพิ่มเติมจากการขนส่ง

เป็นอย่างไรกันบ้าง กับวิธีแลกธนบัตรชำรุดคืน ไม่ยากเลยใช่ไหมคะ ที่สำคัญไม่เสี ยค่าธรรมเนียมใด ๆ อีกด้วย อีกหนึ่งกรณีที่ทำให้แบงก์ชำรุด นั่นคือการเขียนข้อความหรือประทับตราใส่แบงก์ ถือว่าเสื่อมสภาพ เช่นเดียวกับการขาดหรือชำรุด อย่างไรก็ตาม การผลิตธนบัตรออกทดแทนตัวเดิม ต้องใช้งบประมาณปีละหลายร้อยล้านบ าท ดังนั้นควรช่วยกันรั กษาใช้ให้ถูก วิ ธี กันด้วยนะคะ

ขอบคุณที่มา: Kapook.com, เวปไซต์ ธปท.

เรียบเรียงโดย: admin

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*