เคล็ดลับรดน้ำผักให้งามในฤดูฝน

ในช่วงฤดูฝน น้ำจะมากซึ่งเป็นเรื่องปกติที่ใครๆ รู้กัน ซึ่งการที่มีน้ำมากนี้ถือว่าเหมาะต่อการปลูกผัก ทำสวน แต่ขณะเดียวกันก็มีข้อเสียเช่นกัน ในส่วนของโ ร คหรือศั ต รูพืชต่างๆ

วันนี้จึงขอนำเทคนิคการรดน้ำผักในช่วงหน้าฝนให้ปราศจาก โร ค และ เ ชื้ อรา เสริมให้ต้นแข็งแรงไม่ช้ำกัน มาฝากกัน

โดยสูตรที่ว่านี้ลงทุนเพียง 5 บาท ก็ทำได้แล้ว นั่นก็คือคือ “ปูนแดง” นั่นเอง ที่ทำกันมาช้านาน

ปูนแดง เมื่อน้ำมาละลายน้ำและตั้งทิ้งไว้ จะเกิดการตกต ะ ก อน กลายเป็นน้ำปูนใสขึ้นโดยในน้ำปูนใสนี้จะอุดมไปด้วยแ ค ล เซียมและส า ร อื่นในปริมาณมาก

สิ่งที่ต้องเตรียม ปูนแดง น้ำสะอาด บัวรดน้ำ ฮ อ ร์ โมนไข่(ถ้ามี)

วิธีการทำ

นำปูนแ ด ง หนึ่งก้อนเล็กๆ มาผสมเข้ากับน้ำสะอาด 1 แก้ว คนผสมกันจนปูนแดงล ะ ล า ย เป็นเ นื้ อ เดียวกันกับน้ำ แล้วรอให้ตกตะกอน จนเป็นน้ำปูนใส

ต่อมาเตรียมบัวรดน้ำแล้ว ให้นำน้ำปูนใส 1 แก้ว ผสมน้ำสะอาด 20 ลิตร ในขั้นตอนนี้สามารถเติมฮอร์โมนไข่ หรือ จุลิ น ท รีย์สังเคราะห์แสงตามลงไปได้ในปริมาณ 1 ช้อนโต๊ะ คนให้เข้ากันแล้วนำไปใช้ได้เลย

สามารถใช้ได้กับพืชผักทุกชนิดไม่ว่าจะเป็น ผักสวนครัว ไม้ผม ไม้ดอก ไม้ประดับ จะช่วยป้องกัน โรคต่างๆ และ เชื้อรา ที่มาในฤดูฝน และเสริมให้พืชแข็งแรง

เป็นวิธีที่ง่ายมาก และลงทุนน้อย เกษตรกรสามารถนำไปใช้ได้ง่ายเลยค่ะ

ขอบคุณที่มา ธรรมะเกษตรก้าวหน้า,https://readykids.info/?p=22350

เรียบเรียงโดย pooddee

Facebook Comments

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*