เผยเทคนิค การปลูกบวบเหลี่ยม ให้ตรงสวย เป็นที่ต้องการของตลาด ราคาสูง..

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของการปลูกบวบเหลี่ยมกัน “บวบ” เป็นพืชอๅยุ สั้ น ที่ปลูกง่ายมากครับ ขึ้นได้ในดินแทบทุกชนิด เพียงแต่มีความยุ่งยากในการจัดการอยู่บ้าง เช่น การทำค้างขึ้นค้าง และ การผลิตให้ได้ผลที่ตรงสวย เป็นไปตามคุณภาพและความต้องการของตลาด นั้นจำเป็นต้องมีเทคนิคในการจัดการผลผลิตอยู่บ้าง

ก่อนที่เราจะมาปลูกบวบเหลี่ยนกัน นั้น เรามาทำความเข้าใจของบวบแต่ละชนิดของไทย กันก่อนครับ บวบ นั้น มีหลายชนิด แต่อยู่ในวงศ์เดียวกัน คือ cucurbitaceac และเป็นไม้เถา ดอกสีเหลืองเช่นเดียวกัน เช่น

  1. บวมเหลี่ยม นิยมปลูกทั่วไปในทุกภาคของประเทศไทย ส่วนชื่อเรียกก็ตามแต่ละภูมิภาคท้องถิ่นนั้นๆ
  2. บวมหอม หรือ บวมกลมนิยมปลูกในภาคเหนือและอีสานมากกว่าภาคอื่นๆ
  3. บวมขม เป็นบวบชนิดเดียวกับบวบหอม แต่บวบผลเล็ก สั้น และมีรสขมมาก มักขึ้นเองในป่า หรือตามที่รกร้างว่างเปล่า ไม่ใช่กินเป็นผัก แต่ใช้เป็นยาหรือประโยชน์ด้านอื่น
  4. บวบงู มีลักษณะกลม ยาว ปลายแหลมและบิด สีผลเขียวลายขาว มีถิ่นกำเนิดในแถบเอเชียอาคเนย์และจีน นิยมปลูกทั่วไปโดยเฉพาะภาคอีสาน ภาคเหนือ
  5. บวบหอม และบวมงู ใช้ปรุงอาหารได้คล้ายคลึงกับบวบเหลี่ยม เพียงแต่มีกลิ่น รส แตกต่าง ออกไปบ้าง ขึ้นอยู่กับผู้กินว่าจะชอบชนิดใดมากกว่ากัน

ต่อมา “วิธีการปลูกบวบเหลี่ยม” กันบ้างครับ เริ่มจากการเตรียมดินสำหรับปลูกบวบเหลี่ยม ซึ่งเราสามารถดินทั่วไปผสมกับปุ๋ยคอกที่หาได้ตามแต่ล่ะพื้นที่ ผสมรวมกันพรวนให้ร่วนซุย แล้วก็ทำกรยกร่อง หรือ สามารถปลูกในการถ่างก็ได้

แล้วนำเอาเมล็ดพันธุ์บวบหยอดลงไปในหลุมหรือกระถ่าง ประมาณ 3-5 เมล็ด กลบด้วยดินร่วนที่ผสมปุ๋ยไว้แล้ว รดน้ำให้ชุ่ม คลุมหลุมด้วยหญ้าหรือฟางพอประมาณ รดน้ำให้ชุ่มสม่ำเสมอทุกวัน เช้า-เย็นยิ่งดี จะทำให้บวบงอกเร็วขึ้น เมื่อต้นกล้าบวบงอกขึ้นมามีใบจริงสัก 2 ใบ ให้ถอนต้นกล้าหรือต้นอ่อนที่ไม่แ ข็ งแs ง ทิ้ ง ไป ให้เหลือเพียงหลุมละ 2 ต้น ก็พอ จะได้โตดีเมื่ออายุประมาณ 15-20 วัน

บวบจะเริ่มเลื้อยก็ให้ทำค้างให้บวบเลื้อยขึ้นพัน ควรทำเป็นร้านโดยใช้ไม้ค้างผูกเป็นร้านสูงประมาณ 1.5-2เมตร หรือระยะสูงพอเหมาะที่สะดวกต่อการเก็บเกี่ยว แล้วนำลวดมาผูกบนค้างระยะห่างประมาณ 70 ซม.แล้วนำไม้มาปักที่หลุมให้บวบเกาะไม้ขึ้นไปบนร้านหรือจะประยุกค์ใช้ไม้แบบไหนก็ได้ตามแต่จะสะดวกครับ

ดอกบวบหอมเพศเมีย

การให้น้ำ ควรให้น้ำอย่างสม่ำเสมอและเพียงพอ ไม่ควรให้บวบเหลี่ยมข ๅ ด น้ำ ในระยะออกดอกและติดผล เพราะทำให้ดอกร่วงและไม่ติดผล การ ใส่ปุ๋ยคอกในตอนปลูกโดยใช้รองก้นหลุมเมื่อบวบอายุประมาณ 20-30 วัน โดยใส่แบบโรยข้างแล้วพรวนดินกลบ
 การเก็บเกี่ยวอายุการเก็บเกี่ยวของบวบเหลี่ยมประมาณ 45-60 วันหลังจากหยอดเมล็ด ควรเลือกเก็บเกี่ยวผลขณะที่ยังอ่อนอยู่ เนื้อผลอ่อนนุ่มได้ขนาดพอเหมาะ ซึ่งผลจะมีขนาดยาวประมาณ 60-70 ซม. ควรเก็บเกี่ยวก่อนที่ผลเริ่มแข็งและพองออก ไม่ควรทิ้งให้ผลแก่คาติดต้น เพราจะทำให้ผลผลิตลดลงครับ

เทคนิคการทำให้ผลบวบสวยและตรง เมื่อผลมีขนาดยาวประมาณ 15-20 ซม. ให้ใช้ขวดเครื่องดื่มชูกำลังขนาด 150 cc. ผูกห้อยกับด้านปลายของผลบวบให้ขวดเป็นตัวดึงผลบวบให้ตรงและผูกไว้จนบวบเก็บเกี่ยวได้ (อาจจะใช้ถุงใส่ดินผูกก็ได้แต่ควรมีน้ำหนักใกล้เคียงกับขวดเครื่องดื่มชูกำลังขนาด 150 cc.)

บวบเป็นพืชที่ขายดีและปลูกรวมถึงดูแลง่ายมาก หากมีการเตรียมแปลงดี ดินดี  น้ำถึง ปุ๋ยถึง และ มีการจัดการดูแลเอาใจใส่ ก็จะทำให้บวบ เจริญงอกงามได้ ตามธรรมชาติของพืชได้ไม่ยาก แค่เรียนรู้ให้เข้าใจและลงมือทำให้สุดฝีมือและสนุกกับการปลูกผักนะครับ

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : https://www.sarakaset.com/2021/12/08/cucurbitaceac/

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*