ทำแกลบดิบให้เก่าเพิ่มแร่ ธ าตุสู่ดิน

การ เ ป ลี่ ย น แกลบใหม่ให้เป็นแกลบเก่า จะช่วยให้ปลูกต้นไม้ พืชผักให้ได้ผลผลิตที่ดี วิธีง่ายๆ ไม่กี่ขั้นตอน ไปดูกันเลย

เหตุผลว่าทำไมต้องทำ แ ก ล บ ใหม่ ให้เป็นแกลบเก่า

เนื่องจากแกลบใหม่นั้น จะยังไม่มีประโยชน์ให้กับพืชเท่าที่ควร แกลบใหม่จะดึงไน โ ต ร เจนออกไปจากพืช ดังนั้นหากเราทำการ ห มั ก แกลบให้เป็บแกลบเก่า จะทำให้แกลบมีคุณสมบัติเป็น ปุ๋ ย ที่ดีต่อพืช

เมื่อนำไปปลูก พื ช จะช่วยให้ดินร่วนซุย มีการระบายน้ำที่ดี โครงสร้างของดินโปร่ง อีกทั้งยังเป็นที่ซ่อนของ จุ ลิ น ท รี ย์ ที่ดี และยังทำให้ราก พื ช สามารถเจริญเติบโตได้ดีขึ้นอีกด้วย

สิ่งที่ต้องเตรียม

1. น้ำ 10 ลิ ต ร

2. แกลบใหม่ประมาณ 1 ถัง

3. ปุ๋ ย ยูเรีย 1 ถ้วยตวง

4. กะละมัง

วิธีทำ

1. นำ แ ก ล บ ใหม่ที่เตรียมไว้ เทใส่กะละมังไว้ก่อน

2. จากนั้นก็ให้ผสมน้ำ ปุ๋ ย ยูเรีย 1 ถ้วยตวงผสมกับน้ำ 10 ลิตร แล้วคนให้ละลายเข้ากันดี ไม่ให้เหลือเม็ด ปุ๋ ย ให้เห็น

3. หลังจากนั้นก็ให้นำน้ำ ปุ๋ ย ที่ผสมแล้ว มาเทใส่แกลบในกะละมัง โดยให้ค่อยๆเท แล้ว ผ ส ม แกลบไปด้วย อ ย่ า เทครั้งเดียวหมด ต้องเทให้ แ ก ล บ อุ้มน้ำเปียกจนทั่วถึงเป็นอันว่าใช้ได้

4. แล้วหาวัสดุมาคลุมไว้ เช่น ถุง ปุ๋ ย หรือจะเป็นถุงพลาสติกดำก็ได้ เพื่อไม่ให้แสงแดดเข้าได้ ใช้เวลาหมักไว้ 2 สัปดาห์

5. เมื่อครบกำหนด 2 สัปดาห์แล้ว ก็สามารถนำมา ผ ส ม กับดิน แล้วนำไปปลูก พื ช ผักตามที่เราต้องการได้เลย

ขอบคุณข้อมูลจาก ยูทูป ช่อง H u n b erry z

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*