“ดวงเดือน” ร่ำไห้ เคลื่อนร่าง “สรพงศ์” กลับโคราช เผยวาระสุดท้ายสามีหัวใจสู้ แต่ร่างกายไม่ไหว

“ดวงเดือน” ร่ำไห้ เคลื่อนร่าง “สรพงศ์” กลับโคราช เผยวาระสุดท้ายสามีหัวใจสู้ แต่ร่างกายไม่ไหว

“ดวงเดือน” ร่ำไห้ เคลื่อนร่าง “สรพงศ์” กลับโคราช เผยวาระสุดท้ายสามีหัวใจสู้ แต่ร่างกายไม่ไหว“ดวงเดือน” ร่ำไห้ เคลื่อนร่าง “สรพงศ์” กลับโคราช เผยวาระสุดท้ายสามีหัวใจสู้ แต่ร่างกายไม่ไหว

“ดวงเดือน” ร่ำไห้ เคลื่อนร่าง “สรพงศ์” กลับโคราช เผยวาระสุดท้ายสามีหัวใจสู้ แต่ร่างกายไม่ไหว“ดวงเดือน” ร่ำไห้ เคลื่อนร่าง “สรพงศ์” กลับโคราช เผยวาระสุดท้ายสามีหัวใจสู้ แต่ร่างกายไม่ไหว

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*