ปรุงดินลูกรังให้ปลูกพืชได้ด้วย วิธีง่ายๆ

ดินลูกรังมักมีแร่ธ า ตุ น้อยไม่เหมาะกับการทำเกษตรอ ย่ า ง ยิ่ง แต่หากจะเว้นไว้โดยไม่ทำอะไรก็จะเสียที่ไปเปล่าๆ

วันนี้จึงนำเอาวิธีการปรับปรุงดินลูกรังให้สามารถปลูกพืชหรือทำการเกษตรได้มาฝากกัน จะมีวิธียังไงบ้างนั้น ไปดูกันเลยค่ะ

เทคนิค1

เติมปุ๋ ย หมักหรือปุ๋ยคอก ในอัตรา 3-4 ตัน/ไร่ แล้วผสมปุ๋ยกับดินลูกรังเพื่อใช้ทำแปลงปลูก และในบริเวณหลุมสำหรับปลูกไม้ผล โดยเฉลี่ยใช้ 25-50 กิโลกรัม/หลุม

เทคนิค 2

ไถกลบฟางข้าวหรือเศษใบไม้ลงในดินลูกรังและรดด้วยปุ๋ยอิ น ท รี ย์ แบบน้ำ ในอัตราส่วน 4-5 ลิตร/ไร่ แล้วทำการห มั ก ดินจนฟางข้าวและเศษใบไม้ย่อยสลายเป็นเ นื้ อ เดียว

เทคนิค 3

ปลูกพืชปุ๋ ย สดช่วยบำรุง เช่น ปอเทือง ถั่วพุ่ม ถั่วพร้า เมื่อปลูกจนออกด อ ก ให้ทำการไถกลบลงสู่ดิน ซึ่งจะช่วยเพิ่มแร่ธาตุอิ น ท รี ย์ วัตถุ และปรับปรุงให้ดินร่วนซุยเสริมอากาศแทรกในดิน และช่วยเรื่องการระบายน้ำและอากาศได้ดีขึ้น เอื้อต่อการปลูกพืช

บ้านไหนมีที่ดินเป็นดินลูกรังลองนำไปปรับใช้ดูนะคะ วิธีทำได้ง่าย แล้วแต่เทคนิคที่เราสะดวกเลย

ขอบคุณที่มา กลุ่มงาน ข ย า ย ผล ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

เรียบเรียงโดย พูดดีดอทคอม

Facebook Comments

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*