ธ.ออมสิน ปล่อย “สินเชื่อห่วงใย” ปี 2565 ผ่าน MyMo ปลอดชำระหนี้ 6 เดือน

เงินกู้ช่วยเหลือเหลือ ดอกเบี้ยต่ำ ฟรีค่างวด 6 เดือน “สินเชื่อห่วงใย” ธนาคารออมสิน 2565

ออมสินขานรับนโยบายรัฐ เร่งช่วยเพิ่มสภาพคล่องของประชาชนต่อเนื่อง ปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพียง 0.35% ต่อเดือน ไม่ต้องมีผู้ค้ำ ไม่ต้องผ่อนชำระ 6 งวดแรก

จุดเด่น

– ดอกเบี้ยต่ำเพียง 0.35% ต่อเดือน
– ไม่ต้องผ่อนชำระ 6 งวดแรก
– ไม่ต้องมีผู้ค้ำ / หลักทรัพย์ค้ำประกัน

สินเชื่อห่วงใย 2565
– วงเงินกู้สูงสุด 10,000 บาท/ราย
– ระยะเวลากู้ไม่เกิน 2 ปี

– ผู้สมัครต้องอายุครบ 20 ปี สัญญาติไทย
สมัครผ่าน App MyMo ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2565

สินเชื่อห่วงใย 2565
– วงเงินกู้สูงสุด 10,000 บาท/ราย
– ระยะเวลากู้ไม่เกิน 2 ปี

– ผู้สมัครต้องอายุครบ 20 ปี สัญญาติไทย
สมัครผ่าน App MyMo ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2565

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*