สูตรลุงประทีบสร้างเงิน

คุณลุงประทีป เจ้าของสวน พออยู่พอกิน บ้านมายิ้ม อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ซึ่งมีที่ดินเพียง 1 ไร่ แต่ปีๆ หนึ่งทำงานได้หลายแสน

โดยพื้นที่ 1 ไร่ของคุณลุงประทีปนั้นแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1

พื้นที่ 4 ตารางวา เป็นพื้นที่ทำ ปุ๋ ย หมัก น้ำหมักชี ว ภ า พและ ส า ร กำจัด ศั ต รู พื ช

ส่วนที่ 2

ปลูกพืชผักสวนครัวไทย โดยเพียงแค่มะละกอ 200 ต้นที่คุณลุงประทีปปลูกไว้ก็สามารถเก็บผลvายได้ทุกวัน วันละ 20 กก. vายได้กก.ละ 15 บ าท

ส่วนพืชผักอื่นๆ ก็ยังเก็บข ายได้อยู่ตลอด ซึ่งทำให้คุณลุงมีรายได้รวมในส่วนของแปลงผักเฉลี่ยแล้วเดือนละ 24,000 บ าท

ส่วนที่ 3

พื้นที่ 2.5 ตารางวา เป็นส่วนของการเลี้ยง สั ต ว์ ซึ่งแบ่งครึ่งเป็นเลี้ยงเป็ดไข่ 10 ตัว เลี้ยงไก่ไข่ 10 ตัว ออกไข่ทุกวัน และมีแม่ค้ามารับได้อีกเดือนละ 1,000 บ าท

ส่วนที่ 4

บ่อเลี้ยง สั ต ว์ น้ำ มีจำนวน 2 บ่อ ดังนี้

1.บ่อที่ 1 ขนาด 2 ตารางวา เลี้ยงพ่อแม่ พั น ธุ์ปลาดุก โดยมีพ่อ พั นธุ์ 20 ตัว แม่พั น ธุ์ 100 ตัว จะได้ลูกพั น ธุ์ไปข ายตัวละ 1 บ าท

ซึ่งคุณลุงจะขายเฉพาะลูกปลา ส่วนที่เหลือใช้ประโยชน์ด้วยการไว้กิน แ ม ล งศั ต รูพื ช ทำให้ปลาดุกมีอาหารกินฟรีๆ รายได้ตรงส่วนนี้ประมาณ 10,000 บ า ทต่อเดือน

2.บ่อที่ 2 ขนาด 11 ตารางวา ก่ออิฐเลี้ยงกุ้ง 4 ชนิด ดังนี้ กุ้งก้ามแดง,กุ้งก้ามกราม,กุ้งแม่น้ำ,กุ้งฝอย

เลี้ยงปลา 3 ชนิด ดังนี้ ปลานิล, ปลาตะเพียน, ปลาคาร์ฟ

เลี้ยงหอย 2 ชนิด ดังนี้ หอยขม,หอยโข่ง

โดยวิธีการเลี้ยงของลุงจะให้พื้นบ่อเป็น ดิ น เลี้ยงแบบธรรมชาติ ไม่ได้เลี้ยงอาหาร เ ม็ ด

ให้กินแหน สาหร่าย ผักกระเฉด ผักบุ้ง และยังปลูกข้าวเพื่อนำร่วงข้าวมาไว้ให้กินอีกด้วย

โดยใน 1 ปี กุ้งก้ามแดงจะจับv า ย ได้ประมาณ 1.5 แสนบ าท กุ้งก้ามกราม ปีหนึ่งจับได้ 2 ครั้ง เป็นเงิน 14,000 บ าท และกุ้งแม่น้ำ ได้ปีละ 1 ครั้ง 2,400 บ าท

ในส่วนของปลา เริ่มที่ปลาตะเพียน 10 ตัว ที่คุณลุงประทีปเลี้ยงไว้เพื่อตรวจจับคุณภาพของน้ำเท่านั้น

หากวันไหนที่ปลาตะเพียนลอยหัวขึ้น แปลว่าต้องทำการเปลี่ยนน้ำได้แล้ว ปลานิลเลี้ยงไว้ 10 คู่ ออกลูกมาให้จับข ายปีละ 3 ครั้งๆ ละ 20 กก. ปีหนึ่ง 2,400 บ าท

ส่วนปลาคาร์พ ซื้ อ ลูกปลาตัวละ 5 บาท มาเลี้ยง 4-5 เดือน เอาไปข า ย ร้านปลาสวยงามได้ตัวละ 80 บ าท มาที่หอยขมและหอยโข่ง คุณลุงเลี้ยงไว้เพื่อช่วยกำจัดสิ่งส ก ป ร กที่ก้นบ่อ

โดยตอนแรกปล่อยลูก พั น ธุ์ อ ย่ า งละ 1-2 กก. พอเลี้ยงจนโตออกลูกก็สามารถจับข ายได้ทุกสัปดาห์

หอยขมได้ 200 บาท หอยโข่ง 300 บ าท โดยเฉลี่ยแล้ว ปีละ 26,000 บ าท

เมื่อคำนวณโดยรวมแล้ว คุณลุงประทีป มีรายได้ต่อปีไม่ต่ำว่า 6 แสนบ าท โดยใช้พื้นที่เพียง 1 ไร่เท่านั้น

นี่เป็น หนึ่งตัวอ ย่ า งที่ดีในการดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง รู้จักจัดการพื้นที่ ที่ช่วยให้อยู่กับธรรมชาติและใช้ประโยชน์จากธรรมชาติได้ อ ย่ า ง ยั่งยืน

ขอบคุณที่มาข้อมูลและรูปภาพ

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*