ขอเลิกเป็นนางเอก โกนหัวบวชตลอดชีวิต ร่วมอนุโมทนา !!!

‘ขอให้ได้รสพระธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธ ธรรมพอยู่ที่ใจคะ ได้ยินเสียงเธอพูดว่าให้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ทุกข์วันได้สร้างอริยทรัพย์ไว้ที่ใจ คะ อยู่ที่ไหนก็ปฏิบัติได้นะคะ ขอร่วมอนุโมทามิค่ะสาธุ กาลค่ะ

‘ขอให้ได้รสพระธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธ ธรรมพอยู่ที่ใจคะ ได้ยินเสียงเธอพูดว่าให้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ทุกข์วันได้สร้างอริยทรัพย์ไว้ที่ใจ คะ อยู่ที่ไหนก็ปฏิบัติได้นะคะ ขอร่วมอนุโมทามิค่ะสาธุ กาลค่ะ

VDO

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*