หลบหนีเข้าเมืองจำนวน 18 คน

323

วันนี้ 5 มกราคม 2563 นายสุชีพ อารีประชาภิรมย์ ผู้อำนวยการเขตดอนเมือง รายงานกรณี จับกุมคนต่างด้าว (โรฮิงญา) ในชุมชนหลังตลาดใหม่ดอนเมืองหลบหนีเข้าเมือง ดังนี้

เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2564 สำนักงานเขตดอนเมือง ได้รับแจ้งจากประชาชน ในชุมชนประเสริฐเปรมประชา ซึ่งอยู่ด้านหลังตลาดใหม่ดอนเมือง ว่ามีคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง พักอาศัยอยู่ในชุมชน จึงได้ประสานแจ้ง สน.ดอนเมืองเข้าตรวจสอบ/จับกุม พบว่าเป็นชาวโรฮิงญาหลบหนีเข้าเมือง ทำการจับกุมทั้งหมด 18 คน ส่งต่อตำรวจตรวจคนเข้าเมืองทำการกักตัว เพื่อดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายและกองควบคุมได้ตรวจพบมีผลเป็นบวก 7 คน

จึงได้ดำเนินการ ฉีดพ่น บริเวณที่พักอาศัยและบริเวณใกล้เคียง

โดยหน่วยควบคุมและแมลงนำที่ 2 กองควบคุม สํานักอนามัย ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 และกองควบคุม จะดำเนินการ สอบสวนโรคผู้ที่เกี่ยวข้องในวันนี้ (5 ม.ค.64) รายละเอียดจะรายงานให้ทราบต่อไป

You might also like